Chào mừng bạn đến với website THPT MARIE CURIE
Chủ nhật, 19/9/2021, 9:15
Lượt đọc: 1841

Tài liệu học tập môn Thể Dục khối 10,11,12 - tuần 3

Tài liệu học tập khối 10:

- Bài thể dục nhịp điệu dành cho nam: động tác 8,9,10

- Bài thể dục nhịp điệu dành cho nữ: động tác 5,6,7

 - Nhảy Cao khối 10:

 

Tài liệu học tập khối 11:

- Bài thể dục nhịp điệu dành cho nam:

- Bài thể dục nhịp điệu dành cho nữ:

 

Tài liệu học tập khối 12:

- Thể dục phát triển chung : động tác 18 đến động tác 27.

TDNĐ nữ (tham khảo)

Tác giả: GV Tổ Thể Dục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163