Chào mừng bạn đến với website THPT MARIE CURIE
Thứ sáu, 10/9/2021, 19:49
Lượt đọc: 2953

Tài liệu học tập môn Thể Dục khối 10,11,12 - tuần 2

Tài liệu học tập khối 10:

- Bài thể dục nhịp điệu dành cho nam: động tác 4,5,6,7

- Bài thể dục nhịp điệu dành cho nữ: động tác 3,4

 - Nhảy Cao khối 10:

 

  Tài liệu học tập khối 11:

- Bài thể dục nhịp điệu dành cho nam:

- Bài thể dục nhịp điệu dành cho nữ:

 

Tài liệu học tập khối 12:

- Thể dục phát triển chung : động tác 1 đến động tác 17.

TDNĐ nữ (tham khảo)

Tác giả: GV Tổ Thể Dục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163