Chào mừng bạn đến với website THPT MARIE CURIE
Thứ hai, 29/11/2021, 23:23
Lượt đọc: 1513

MÔN SỬ- TÀI LIỆU HỌC TẬP 3 KHỐI- TUẦN 13 ĐẾN TUẦN 15

Khối 10: Bài 9, Bài 10, Bài 11 Khối 11: Bài 10, Chủ đề Các nước tư bản (Bài 11-12-13-14) Khối 12: Bài 16, Bài 17

Khối 10: Bài 9, Bài 10, Bài 11
Khối 11: Bài 10, Chủ đề Các nước tư bản (Bài 11-12-13-14)
Khối 12: Bài 16, Bài 17
Tác giả: Ngô Thị Thanh Hải

88